Xổ số Ninh Thuận

Xsmt Dự Đoán Đầu giường: chịu trách nhiệm chính để đảm bảo an ninh thức ăn

Cập Nhật:2022-07-13 06:59    Lượt Xem:132
Từ năm nay, khu Hanting đã đặt sự đảm bảo an ninh thực phẩm lên hàng đầu và đảm bảo an toàn cho thực phẩm. Một lượng lớn lúa mì 296900 đã được chấp thuận ở khu vực này, một sự tăng lên 13400 Mu từ năm ngoái. Một tác phẩm mạnh mẽ và nắm bắt được vai trò của sản phẩm! Một tác động! Một tác phẩm! Một tác phẩm! Một tác phẩm! 0! 0! 0! Dựa vào tình trạng sâu sắc của cây lúa mì trong năm nay, khu Hanting đã mời các chuyên gia đến các đường phố để tổ chức buổi huấn luyện, thực hiện nghiên cứu gieo hạt giống và dẫn đường, in mảnh giấy 40000 và phân phát chúng cho nhà dân, phát triển thành công cải tạo cây cối từ yếu đến mạnh, và tạo một nền tảng vững chắc cho mùa hè ngon lành. Sử dụng những chính sách chính xác, đóng chặt các bao thóc của các khối lượng. (1) 0* 12*

0}.0}Sử dụng tốt tài chính ở mọi cấp độ, chú ý cẩn thận đến việc xây dựng đất nông nghiệp cao tiêu chuẩn, hòa nhập nước và phân bón và các dự án khác,Kqxs Bắc Kạn và thực hiện hoàn to àn các chính sách hỗ trợ lợi ích nông nghiệp như hỗ trợ bảo tồn đất nông nghiệp và trợ khai thác. Chúng tôi đã làm việc rất tốt trong một công việc phun thuốc và ba việc ngăn chặn lúa mì ở khu vực có tiêu chuẩn cao hơn 40 những chiếc không người lái đã được áp dụng vào các cánh đồng lúa nối tiếp, bao gồm một khu vực hơn 3200000000007, nhận thức được to àn diện. Sử dụng kết nối bộ phận, sử dụng một tổ hợp tốt của việc sản xuất ổn định (1.) 0 1 Từng Từng tố tố tố tố tố tố tố tố tố Từng năm nay, nhiều hơn 27 cửa hàng vật liệu nông nghiệp trong khu vực đã được kiểm tra một cách an to àn để đảm bảo người nông dân sử dụng nguyên liệu nông nghiệp đảm bảo. Trong đợt thu hoạch lúa mì, thời tiết, vụ thu hoạch máy móc và những thông tin khác được gởi ra đường phố, nông dân và nhân viên vào lần đầu tiên, đảm bảo một mùa hè có trật tự. Description