Xổ số Ninh Thuận

Xsmb Ngày 30 Tháng 12 Năm 2021 Ưu tiên tỉ lệ các công cụ và tăng tốc trong chính sách tiền tệ

Cập Nhật:2022-07-14 12:29    Lượt Xem:116

Xsmb Ngày 30 Tháng 12 Năm 2021 Ưu tiên tỉ lệ các công cụ và tăng tốc trong chính sách tiền tệ

Trong nửa năm đầu tiên, tỷ lệ tài trợ xã hội tăng lên bởi 21-trilion yuan, tăng lên 3.2 trilion yuan mỗi năm; Tài khoản RMB tăng lên theo cấp 1.68 trilion yuan, một sự tăng lên 919.2 tỷ yuan trong cùng một thời kỳ năm ngoái. Vào tháng Sáu, tỉ lệ lãi suất của những khoản vay công ty mới được cấp cao là 4.16, 34 điểm thấp hơn cùng một thời kỳ năm ngoái... Một số dữ liệu từ ngân hàng trung ương cho thấy rằng vào đầu nửa năm, sự hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế thực tế mạnh mẽ, và chi phí tài chính toàn diện của công ty giảm liên tục. Một: 1. ngày! Hôm nay, người đứng đầu các bộ phận liên quan của... Chính phủ Trung Quốc đã nói... tại buổi họp báo... của văn phòng Thông tin Quốc gia tổ chức vào tháng Bảy. Rằng chúng ta nên tăng cường hành động của một chính s ách tiền tệ khôn ngoan, tạo ra môi trường tiền tệ và tài chính, tạo nên sự hợp đồng lập, và duy trì hoạt động kinh tế trong một khoảng cách hợp lý. Về mặt tổng số lượng, chúng ta phải duy trì khả năng hợp lý và đủ tiền mặt và tăng cường hỗ trợ tín dụng cho nền kinh tế thực. Về cấu trúc, chúng ta sẽ tiếp tục tận dụng các công cụ về chính sách tiền tệ cấu trúc và nhấn mạnh các lĩnh vực chủ chốt hỗ trợ tài chính. Về mặt giá cả, nó cũng thúc đẩy các tổ chức tài chính giảm tỷ lệ lãi suất cho vay thực tế. Theo như tin cậy của Đức quốc giaXsmb Ngày 30 Tháng 12 Năm 2021, phát ngôn viên của Ngân hàng Trung Quốc và Giám đốc Cục Điều tra và Thống kêXsmb Ngày 30 Tháng 12 Năm 2021, dựa trên quy mô và cấu trúc của tài chính xã hội đầu tiên trong nửa năm, có ba đặc điểm nổi bật: đầu tiên, các tổ chức tài chính tăng cường tín dụng cho nền kinh tế thực tế. Trong nửa đầu năm, khoản vay RMB từ các tổ chức tài chính cho nền kinh tế thực tế được tăng lên bởi 13.58 trilion yuan, một tăng lên 62.9 tỷ yuan trong cùng một thời gian năm ngoái. Thứ hai, tỉ lệ tài trợ trực tiếp của doanh nghiệp tăng dần. Suốt nửa năm đầu tiên, khoản tài chính của trái phiếu công ty là 1.95 trilion yuan, một tăng vọt trên 31.3 tỷ yuan trong cùng một thời gian năm ngoái; Công ty tài chính là 502.8 tỉ yuan, một sự tăng lên hàng chục tỷ yuan trong cùng thời kỳ năm ngoái. Thứ ba, hệ thống tài chính đã hợp tác tích cực với chính sách tài chính, và chính phủ địa phương khả năng chi trả đặc biệt. Suốt nửa năm đầu tiên, khoản tài chính của trái phiếu chính phủ là 4.65 tỉ yuan, tăng vọt gấp 2.2 tỉ yuan cùng năm ngoái, trong cùng một thời kỳ đó, nguồn tài trợ chính của trái phiếu đặc biệt của chính phủ địa phương là 3.339 tỉ yuan, tăng gấp 2.23 tỉ yuan cùng năm ngoái. Nó là một thứ rất ngon. Nó rất ngon. Vào cuối tháng Sáu, số lượng vay trung niên và dài hạn đầu tư vào sản xuất tăng dần bởi 29.7=.=-year-on-year, 18.5 tỉ lệ cao hơn tỉ lệ phát triển của các khoản vay khác nhau; Hợp đồng giữa thanh tra và Quỹ tương tư Whitney tăng lên bởi 23.8=-year-on-year, 12.6 tỉ lệ suất cao hơn tỉ lệ phát triển của các khoản vay khác nhau. Số lượng thanh tra Pratt và thu nhỏ Whitney là 22.39 triệu đô với số lượng lớn mỗi năm của 36.8 Name Từ góc độ của dữ liệu tài chính, việc cung cấp tín dụng tăng đáng kể. Từ tháng giêng đến tháng Sáu, khoản vay công ty tăng lên bằng 3tritrifloon yuan year-on-year, và tài chính công ty là thông thường tốt; Số vay của người dân tăng ít hơn năm này qua năm khác do tác động của dịch bệnh, nhưng họ cũng đã hồi phục từ tháng Sáu. Trong tương lai, khi tình hình dịch bệnh thường bị kiểm soát, nền kinh tế ảo phải duy trì một sự phục hồi ổn định, các báo cáo công ty và cư dân được trông đợi sẽ được sửa chữa dần và cải thiện,Xổ số Ninh Thuận và hỗ trợ tín dụng sẽ vẫn còn mạnh. Zou LAN, Giám đốc Cục Chính trị tiền tệ của Ngân hàng Trung Quốc. Một d. d. thêm thúc đẩy các tổ chức tài chính để giảm chi phí xây dựng tập thể (1. d. A. d. Thị trường cũng rất quan tâm đến việc chính sách tiền tệ sẽ hoạt động như thế nào trong vòng hai năm. Để giải quyết vấn đề có chỗ giảm LLý trong nửa năm thứ hai không, Zou Lan đã nói rằng lãi suất lãi suất trung bình cân của bộ nợ 7-day của các tổ chức ký quỹ tại chợ ngân hàng đang khoảng 1.6=, thấp hơn cả lãi suất hoạt động trên thị trường mở, và tính chất lượng vẫn còn khá hợp lý và dồi dào. In the future, nhân dân's Bank of China, in lxót the triển khai của Đảng Central uỷ ban và the State Council, s ẽ xem xét sâu sắc những điều kiện cơ bản như là sự tăng trưởng và tình hình giá cả, hợp lí khớp với các công cụ chính trị tiền tệ, duy trì hợp lí và đủ tiền mặt, thúc đẩy các tổ chức tài chính để giảm chi phí tài chính, và tạo ra một môi trường tiền tệ và tài chính thích hợp cho việc phục hồi kinh tế. Zo Lan nói vậy. Những năm gần đây, Chính Phủ Trung Quốc đã thiết lập và cải tiến hệ thống hình thành và truyền tải của lãi suất thị trường, tạo nên một cơ chế truyền thông ảnh hưởng tới LR nhờ lãi suất thị trường và s ự hướng dẫn của ngân hàng trung ương, và sau đó ảnh hưởng tới lãi suất vay mượn và lãi suất ký gửi. Ví dụ như, vào tháng Tư năm nay, Ngân hàng Trung Quốc đã hướng dẫn việc thiết lập một cơ chế điều chỉnh thị trường giá trị lãi suất ký gửi. Theo thống kê sơ bộ của ngân hàng trung ương, vào tháng Sáu năm nay, tỉ lệ lãi suất trung bình cân của các khoản mới tại các ngân hàng quốc gia khoảng 2.32 Name, với tỉ lệ 0.12 thấp hơn so với tỉ lệ trước tháng Tư trước khi điều chỉnh. Sẽ ổn định chi phí của các ngân hàng, thúc đẩy việc giảm tỷ lệ lãi suất vay thực tế, và hỗ trợ tốt hơn cho việc phát triển kinh tế thực tế. Zo Lan nói vậy. mảnh đất này nói rằng ở giai đoạn tiếp theo... Mọi người Bank của Trung Quốc s ẽ tiếp tục cải thiện cuộc cải cách thị trường lãi suất, tiếp tục công bố hiệu quả của cải cách thuế LLý, đóng góp đầy đủ vào vai trò của cơ chế sửa đổi lãi suất ký gửi, đóng góp đầy đủ vào vai trò của cơ chế độ tự điều chỉnh lãi suất lãi suất lãi suất lãi suất, giữ vững vững trật tự cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy sự giảm liên tục lãi suất cho vay vay lãi suất thực tế, và để phần lớn thị trường cảm thấy sự giảm chi phí to àn diện. Sử dụng những dụng cụ chính sách cấu trúc về tiền tệ để hỗ trợ các khu vực trọng yếu (1) xót. ghi chú rằng Zou Lan cũng đã nói rằng về cấu trúc, ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ cấu trúc về chính sách tiền tệ để nhấn mạnh các lĩnh vực trọng yếu của hỗ trợ tài chính. Thêm vào đó, ngân hàng chính trị sẽ hướng dẫn các ngân hàng phát triển chính sách để thực hiện ngân hàng tín dụng mới của 800tỉ yuan và thiết lập các công cụ tài chính giá 300tỉ yuan để hỗ trợ xây dựng cấu trúc. Từ năm nay, Ngân hàng Trung ương đã tạo ra ba công cụ chính sách cấu trúc về tiền tệ, bao gồm tái đầu tư phát minh khoa học và công nghệ, mở đầu tư cho khoản hưu trí bao gồm, tái đầu tư đặc biệt và tái đầu tư vận tải và hậu cần. Kết hợp với các công cụ hỗ trợ giảm lượng CO2, tái tái đầu tư đặc biệt để hỗ trợ sử dụng sạch và hiệu quả than đá, và các công cụ tái đầu tư lâu dài và khôi phục lại năng lượng cho nền nông nghiệp, được tạo ra vào vòng tư năm ngoái, hộp đồ cơ cấu trúc về chính sách tiền tệ đã trở nên tương đối giàu và hoàn hảo. Những dữ liệu của ngân hàng trung ương cho thấy rằng cho đến bây giờ, một tỉ yuan to àn của các công cụ hỗ trợ giảm nhiệt lượng carbon đã được phát hành, và 304.5 tỉ yuan của khoản vay được phát từ các ngân hàng trong lĩnh vực giảm thải carbon, thúc đẩy sự giảm thải carbon với hơn 60triệu tấn. Việc tái đầu tư đặc biệt để sử dụng than sạch và hiệu quả đã hỗ trợ ngân hàng đưa ra 43.9 tỉ yuan của khoản vay rẻ tiền cho doanh nghiệp. Ba công cụ mới tạo ra năm nay s ẽ được phát hành hàng quý và sẽ được ứng dụng lần đầu tiên vào tháng Bảy năm nay. Ngân hàng Trung Quốc nhân dân hiện đang thúc đẩy công việc liên quan theo trật tự. Zo Lan nói vậy. Description